Corona maatregelen op kamp

Wij volgen de maatregelen voor sportkampen op de voet en zullen ons steeds aan alle maatregelen houden. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de geldende regels per kamp.

Contactbubbels

Op kamp zijn wij steeds max. met 85 deelnemers. Als er contactbubbels nodig zijn dan worden deze via de mail met praktische info meegedeeld.

Medische fiche

Voor elk kind dient de medische fiche (online) ingevuld te worden. Op deze fiche dient u ook aan te duiden of uw kind tot een risicogroep behoort, maar toch mag deelnemen aan het kamp. Alle info over de risicogroepen vindt u in het document. Bij twijfel of uw kind kan deelnemen, kan u best terecht bij uw huisarts.

U ontvangt een link naar het formulier in de mail met praktische info.

Hygiënische maatregelen

De kinderen zullen onder toezicht van hun monitor hun handen wassen, voor en na elke activiteit, elk tussendoortje en lunch.

Materiaal wordt dagelijks gereinigd. 

12-plussers moeten een mondmasker voorzien; dit is verplicht in alle openbare gebouwen. Zij hebben dit dus nodig om vb. naar het toilet te kunnen gaan.

Kinderen informeren

Op de eerste dag geven wij een briefing op maat van de kinderen waarin we alle praktische info en coronamaatregelen overlopen.

Verder zelf zullen wij zoveel mogelijk duidelijk maken door het gebruik van pictogrammen.

Kind ziek op kamp

Indien een kind op kamp ziek wordt, met symptomen van Covid-19 zal hij/zij in ‘isolatie’ geplaatst worden, en worden de ouders opgebeld om het kind onmiddellijk te komen halen en binnen de 24u naar de huisarts te gaan voor een test.

We volgen hiervoor een vast stappenplan (zie document) waarin ook de gevolgen voor de andere kinderen in de bubbel duidelijk vastgelegd zijn. Wij houden ons op kamp strikt aan dit stappenplan.