Corona maatregelen op kamp

In de loop van deze week zullen we nog meer te weten komen over de concrete invulling van de strengere maatregelen (overleg 19 maart). We houden de website zo up-to-date als mogelijk.

Contactbubbels (update paasvakantie)

Op kamp zullen wij werken met teams van maximaal 10 personen. Deze teams zullen aangeduid worden met kleuren en aangehouden worden tijdens de activiteiten, de pauzes én de opvang.

De teams worden duidelijk gemaakt op basis van een gekleurde armband. De kinderen en begeleiders krijgen deze armband bij aankomst op de eerste dag en dragen deze gedurende het hele kamp.

Het is mogelijk dat broers en zussen in aparte kamp-bubbels terecht komen.

De verdeling van de groepen en bubbels ontvangt u via mail.

Medische fiche

Voor elk kind dient de medische fiche ingevuld te worden. Op deze fiche dient u ook aan te duiden of uw kind tot een risicogroep behoort, maar toch mag deelnemen aan het kamp. Alle info over de risicogroepen vindt u in het document. Bij twijfel of uw kind kan deelnemen, kan u best terecht bij uw huisarts. Kinderen die ziek zijn of waren in de 5 dagen voorafgaand aan het kamp, kunnen niet deelnemen aan het kamp.

Breng de medische fiche mee op de eerste dag van het kamp.

Hygiënische maatregelen

De kinderen zullen onder toezicht van hun monitor hun handen wassen, voor en na elke activiteit, elk tussendoortje en lunch.

Materiaal wordt zoveel mogelijk per bubbel gehouden en dagelijks gereinigd. 

12-plussers moeten een mondmasker voorzien; dit is verplicht in alle openbare gebouwen. Zij hebben dit dus nodig om vb. naar het toilet te kunnen gaan.

Kinderen informeren

Wil je je kind op een duidelijke manier informeren over de regels op kamp? Gebruik het document ‘Wat moet een kind weten als het op kamp gaat?’. (Update: dit document is van de zomer 2020. Ondertussen zijn strengere regels van kracht.)

Op kamp zelf zullen wij zoveel mogelijk duidelijk maken door het gebruik van pictogrammen en een briefing op maat van de kinderen op de eerste kampdag.

Kind ziek op kamp

Indien een kind op kamp ziek wordt, met symptomen van Covid-19 zal hij/zij in ‘isolatie’ geplaatst worden, en worden de ouders opgebeld om het kind onmiddellijk te komen halen en binnen de 24u naar de huisarts te gaan voor een test.

We volgen hiervoor een vast stappenplan (zie document) waarin ook de gevolgen voor de andere kinderen in de bubbel duidelijk vastgelegd zijn. Wij houden ons op kamp strikt aan dit stappenplan.