Zwemschool

Praktische info

Vanaf de leeftijd van 5 jaar, of na het volgen van de watergewenning in Villa Vita kan uw kind deelnemen aan de zwemlessen op woensdagmiddag (in het zwembad van Villa Vita te Lochristi). Er wordt gewerkt met groepjes van maximaal 4 kinderen.

We leren uw kind allerlei vaardigheden waardoor het kan ‘overleven’ in het water; later komen moeilijkere oefening aan bod waardoor uw kind ‘waterveiliger’ wordt. Het centrale uitgangspunt is het spelenderwijs aanleren van zich goed en veilig voelen in het water en zijn/haar ‘plan te kunnen trekken’ in het water.

Daarnaast wordt tijdens de lessen ook stapsgewijs schoolslag aangeleerd.

Als leidraad wordt de brevettenlijn ‘Fred Brevet’ gebruikt. Meer info vindt u hier: http://fredbrevet.be/

Elke lessenreeks in Villa Vita bestaat uit 5 lessen van 45min, waarbij de doelstelling is om telkens één niveau te stijgen. Wij trachten om groepjes samen te stellen van hetzelfde niveau. Zo kan uw kind verschillende lessenreeksen doorstromen met hetzelfde groepje, op hetzelfde lesuur.

Villa Vita beschikt over een verwarmd binnenzwembad van 12,5m. Een rustige en veilige omgeving voor de kids om volop te kunnen bijleren. Ondertussen kunnen mama en papa genieten van een drankje in de bar, mét uitzicht op het zwembad.

Blijkt je kind een echte waterrat te zijn? Wilt uw kind graag verder oefenen om alle waterveiligheidsbrevetten, 25m en 50m te behalen? Dit kan op donderdagavond in het ‘grote zwembad’ Puyenbroeck. In Puyenbroeck bestaat elke lessenreeks uit 10 lessen van 45 min.

De kinderen die na het doorlopen van de zwemschool graag blijven zwemmen en ook crawl, rugcrawl en reddend zwemmen willen leren, kunnen aansluiten bij de zwemtraining die wekelijks doorgaat in Puyenbroeck.

Tarieven

120 euro per lessenreeks in Villa Vita (5 lessen, max. 4 kinderen per lesgever)

170 euro per lessenreeks in Puyenbroeck (10 lessen, max 6 kinderen per lesgever)

12 euro per zwemtraining met 10 beurtenkaart of 350 euro voor jaarabbonnement  (wekelijks behalve in vakanties)

Niveaus

Niveau 1: Pinguïns

De kinderen leren een pijltje maken en dieper onder water gaan. Af en toe doen ze al eens een oefening zonder drijfhulpmiddelen. Ze leren ook de armbeweging schoolslag met de juiste ademhaling.

Niveau 2: Zeehonden

De kinderen durven in het water springen en leren drijven op buik en rug, zonder buis. Ze leren de breedte overzwemmen en watertrappen met drijfhulpmiddel. Daarnaast oefenen ze op de beenbeweging van schoolslag met de juiste ademhaling.

Niveau 3: Waterschildpadden

De focus ligt nu op korte oefeningen zonder drijfhulpmiddel en watertrappelen. De kinderen leren de coördinatie van arm- en beenbeweging.

Niveau 4: Dolfijnen

De kinderen zwemmen steeds verder zonder drijfhulp, zowel op de buik als op de rug. Ook leren ze langer en dieper onder water zwemmen. Bij de coördinatie van de arm- en beenbeweging wordt ook het aquatische ademen geleerd en stevig ingeoefend.

Niveau 5: Otters

De kinderen leren 12m zwemmen zonder hulpmiddelen, de helft op de buik en de helft op de rug. Daarnaast wordt schoolslag verder ingeoefend over de lengte van het zwembad, en het gebruik van drijfhulpmiddelen verminderd.

Niveau 5b:

De focus ligt hier op het inoefenen en verfijnen van de schoolslagbeweging, met als doel 12m schoolslag zwemmen zonder hulpmiddelen.

Niveau 6: Haaien (10 lessenreeks in Puyenbroeck, donderdag 16u15)

De focus ligt hier op het inoefenen en verfijnen van de schoolslagbeweging, met als doel 25m schoolslag zwemmen zonder hulpmiddelen. Daarnaast zwemmen de kinderen ook 25m, de helft op de buik en de helft op de rug. Ze leren ook langer en dieper onder water zwemmen.

Niveau 7: Orka’s (10 lessenreeks in Puyenbroeck, donderdag 17u)

De kinderen oefenen op uithouding en zwemmen 50m schoolslag. Ook oefenen ze verschillende opdrachten in het water die hen ‘waterveiliger’ maken, gecombineerd tot een afstand van 50m.

Niveau 8: zwemtraining (Heel het jaar door in Puyenbroeck)

De kinderen die graag blijven zwemmen en ook crawl, rugcrawl en reddend zwemmen willen leren, kunnen aansluiten bij de zwemtraining die wekelijks doorgaat op donderdag van 17u45 tot 18u30.